LlanrwstMochdreRhos-on-Sea

Independent Funeral DirectorsMonumental MasonsWedding Car Hire

Leslie Gordon Blease

Blease Leslie Gordon (Les). Hydref 1af 2019.  Yn dawel yng Nghartref Gofal Southern House, Abergele, gynt o The Hollies, 139 Ffordd Conwy, Bae Colwyn.  Yn 92 mlwydd oed.  Gwr i Joan a tad annwyl Eleri, Emyr ac Eifion.  Taid balch I Sioned, Lauren, Gareth a Thomas ac yn ddiweddar Hen Taid i Alfred.  Cyn prifathro Ysgol Cystennin, Mochdre ac athro yn Ysgol Gynradd Ffordd Conwy.  Angladd Dydd Gwener 18 Hydref, 2019.  Gwasaneth cyhoeddus yn Eglwys St. Cystennin, Llangystennin am 1.00yp. gan ddilyn ym mynwent Llangystennin.  Blodau teulu yn unig os gwelwch yn dda ond derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof tuag at Gronfa Tô Eglwys St. Cystennin trwy law Robin Roberts, R Roberts & Fab Trefnwyr Angladdau, 260 Ffordd Conwy, Mochdre, Bae Colwyn, LL28 5DS.  Ffon 01492 546917

 

 

Blease Leslie Gordon (Les). October 1, 2019.  Peacefully at Southern House Care Home, Abergele, formerly of The Hollies, 139 Conwy Road, Colwyn Bay.  Aged 92 years.  Husband of Joan and beloved father of Eleri, Emyr and Eifion.  Proud Taid of Sioned, Lauren, Gareth and Thomas and recently Hen Taid of Alfred.  Former Head Teacher of Ysgol Cystennin, Mochdre and teacher at Conwy Road Primary School.  Public funeral on Friday 18 October 2019.  Service at St. Cystennin’s Church, Llangystennin at 1.00pm followed by interment in Llangystennin Cemetery. Family flowers only please but donations in memory will be gratefully received towards St. Cystennin Church Roof Appeal c/o Robin Roberts, R Roberts & Son Funeral Directors, 260 Conwy Road, Mochdre, Colwyn Bay, LL28 5DS.

List of all Obituaries

William Griffith Jones

Abergele, Nebo Llanrwst a Caernafon

 

Leslie Gordon Blease

of Colwyn Bay

 

Alun Owens

of Llanrwst

 

Contact Information

See our contact us page for full contact information or contact us at:

Phone:
01492 640348 (Llanrwst) 01492 546917 (Mochdre) 01492 547409 (Rhos on Sea)
E-mail: e-mail info at meredithjonesfuneraldirectors dot co do uk