LlanrwstMochdreRhos-on-Sea

Independent Funeral DirectorsMonumental MasonsWedding Car Hire

William Griffith Jones

Jones William Griffith Medi 30, 2019.  Yn dawel mewn cartref nyrsio yn 99 mlwydd oed.  O Coed Celyn, Abergele, gynt o Siop Nebo, Llanrwst a Caernarfon.  Priod ffyddlon y diweddar Mair a brawd y diweddar Arthur. Cefnder, ewythr a hen ewythr annwyl a ffrind i lawer.  Angladd Dydd Llun, Hydref 28, 2019.  Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bae Colwyn am 2.00yp. Dim blodau os gwelwch yn dda ond derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof tuag at Ambiwlans Awyr Cymru trwy law Robin Roberts, Meredith Jones Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys Dolwar, Ffordd Pari, Llanrwst, LL26 0DG.  Ffon 01492 640348

 

Jones William Griffith September 30, 2019.  Peacefully in a hursing home aged 99 years.  Of Coed Celyn, Abergele and previously of Siop Nebo, Llanrwst and Caernarfon.  Beloved husband of the late Mair and brother of the late Arthur.  A dear cousin, Uncle and great uncle and a friend to many.  Public funeral on Monday 28 October 2019.  Service and committal at Colwyn Bay Crematorium at 2.00pm.  No flowers please but donations in memory will be gratefully received towards the Wales Air Ambulance c/o Robin Roberts, Meredith Jones Funeral Directors, Dolwar Chapel of Rest, Parry Road, Llanrwst, LL26 0DG.  Tel 01492 640348.

List of all Obituaries

William Griffith Jones

Abergele, Nebo Llanrwst a Caernafon

 

Leslie Gordon Blease

of Colwyn Bay

 

Alun Owens

of Llanrwst

 

Contact Information

See our contact us page for full contact information or contact us at:

Phone:
01492 640348 (Llanrwst) 01492 546917 (Mochdre) 01492 547409 (Rhos on Sea)
E-mail: e-mail info at meredithjonesfuneraldirectors dot co do uk